Trés Chic Hair Studio, Hair By Ayn

Haircut

Haircut

 • Price: 75+
 • Duration: 45 min
Shampoo & Style

Shampoo & Style

 • Price: 45+
 • Duration: 30 min
Color Retouch

Color Retouch

 • Price: 95+
 • Duration: 90 min
Color Retouch & Cut

Color Retouch & Cut

 • Price: 150+
 • Duration: 120 min
Full Color

Full Color

 • Price: 115+
 • Duration: 90 min
Full Color & Cut

Full Color & Cut

 • Price: 175+
 • Duration: 120 min
Partial Foil Highlight

Partial Foil Highlight

 • Price: 130+
 • Duration: 120 min
Partial Foil & Haircut

Partial Foil & Haircut

 • Price: 180+
 • Duration: 135 min
Full Foil

Full Foil

 • Price: 165+
 • Duration: 135 min
Full Foil & Cut

Full Foil & Cut

 • Price: 215+
 • Duration: 150 min
Balayage Full

Balayage Full

 • Price: 215+
 • Duration: 150 min
Balayage Partial

Balayage Partial

 • Price: 195+
 • Duration: 120 min
Color Retouch & Partial Foil

Color Retouch & Partial Foil

 • Price: 200+
 • Duration: 120 min
Color Retouch, Partial Foil & Cut

Color Retouch, Partial Foil & Cut

 • Price: 255+
 • Duration: 135 min
Color Retouch & Full Foil

Color Retouch & Full Foil

 • Price: 220+
 • Duration: 135 min
Color Retouch, Full Foil & Cut

Color Retouch, Full Foil & Cut

 • Price: 275+
 • Duration: 150 min
Glaze/ Toner

Glaze/ Toner

 • Price: 35+
 • Duration: 15 min
Corrective Color/ Per Hour

Corrective Color/ Per Hour

 • Price: 100+
 • Duration: 60 min
Deep Conditioning Mask

Deep Conditioning Mask

 • Price: 25+
 • Duration: 15 min
Express Keratin Treatment

Express Keratin Treatment

 • Price: 115+
 • Duration: 60 min
Smooth Rituals Non-Toxic Keratin Rx

Smooth Rituals Non-Toxic Keratin Rx

 • Price: 275+
 • Duration: 120 min
Consultation

Consultation

 • Price: $0
 • Duration: 15 min
Redo

Redo

 • Price: $0
 • Duration: 15 min